REJESTRACJA
Login:
Hasło:
Powtórz hasło:
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Nr telefonu:

Nazwa firmy:
NIP:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Miejscowość:


Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu, ul. Karowa 1, w celu realizacji zamówień składanych w systemie rezerwacji.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Przepisz cyfry z poniższego pola:

Copyright © 2007 MBS Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone